Make your own free website on Tripod.com

*JAWAPAN *      Latihan simpulan Bahasa 2

Gantikan perkataan-perkataan yang berhuruf tebal dalam ayat-ayat di bawah dengan simpulan bahasa yang sesuai.

makan angkat,              lepas tangan,                keras hati,

kera sumbang,              kata putus,               jatuh hati,             isi hati,

ikut jejak,                     ibu angkat,                     hati batu.

1. Laki-laki yang kaya itu tidak menaruh belas kasihan terhadap orang miskin. (   lepas tangan    )

2. Abdullah baru datang ke kampung itu. Dia mengambil dan memelihara seorang wanita sebagai ibu sendiri. (  ibu angkat     )

3. Abang Kim Seng hendak mengikut contoh ayahnya. (    ikut jejak     )

4. Kawan saya melahirkan perasaan yang terkandung dalam hati. ( isi hati   )

5. Sebab apakah ibu saudara kamu itu berasa tersinggung? (  jatuh hati     )

6. Dalam mesyuarat itu mereka mencapai keputusan yang terakhir.(  kata putus    )

7. Jangan perdulikan budak itu dia memang seseorang yang tidak suka bergaul dengan orang lain. ( kera sumbang   )

8. Abang Ah Meng memang mempunyai kemahuan yang keras, ( keras hati ) akhirnya dia berjaya menjadi jurutera.

9. Dalam pertengkaran itu, kami tidak campur tangan.( lepas tangan   )

10. Kawan saya yang berpangkat itu seseorang yang suka dipuji. (   makan angkat    )

กก

back.gif (3428 bytes)