Make your own free website on Tripod.com

LATIHAN 1 (jawapan)

Pilih jawapan yang paling sesuai.

1.(A) Saya lebih suka membaca,
   (B) Saya lebih suka membaca:
   (C) Saya lebih suka membaca.
   (D) Saya lebih suka membaca?

2.(A) Kata Kakak,"Jangan usik adikmu."
   (B) Kata kakak,"Jangan usik adikmu."
   (C) Kata kakak."Jangan usik adikmu."
   (D) Kata kakak:"Jangan usik adikmu."

3.(A) Ceh!orang yang tidak tahu malu,
   (B) Ceh,orang yang tidak tahu malu.
   (C) Ceh,orang yang tidak tahu malu?
   (D) Ceh,Orang yang tidak tahu malu!

4.(A) Encik Lim sekaya Encik Lee.
   (B) Encik lim sekaya Encik lee.
   (C) Encik Lim sekaya encik Lee.
   (D) Encik Lim sekaya Encik Lee!

5.(A) "Mengapakah kamu menangis:" tanya Ali kepada adiknya.
   (B) "Mengapakah kamu menangis," Tanya Ali kepada adiknya.
   (C) "Mengapakah kamu menangis?" tanya Ali kepada adiknya.
   (D) "Mengapakah kamu menangis." tanya Ali kepada adiknya.

6.(A) Keempat-empat anak Hashim masih bersekolah.
   (B) Keempat empat anak Hashim,  masih bersekolah.
   (C) Keempat-empat anak Hashim,  masih bersekolah.
   (D) Keempat-empat anak hashim masih bersekolah?

7.(A) Malaysia mengeksport kayu kayan seperti kayu meranti, cengal, dan merbau ke luar negeri.
   (B) Malaysia mengeksport kayu-kayan seperti, kayu meranti, cengal, dan merbau ke luar negeri.
   (C) Malaysia mengeksport kayu kayan seperti kayu Meranti, Cengal dan Merbau ke luar negeri.
   (D) Malaysia mengeksport kayu-kayan seperti kayu meranti, cengal dan merbau ke luar negeri.

8.(A) Pada hemat saya buku pedoman bahasa ini bermutu tinggi.
   (B) Pada hemat saya, Buku Pedoman Bahasa ini bermutu tinggi.
   (C) Pada hemat saya, buku pedoman bahasa ini bermutu tinggi.
   (D) Pada hemat saya; buku pedoman bahasa ini bermutu tinggi.

9.(A) Mary dan adiknya bekerja di Bank rakyat.
   (B) Mary dan adiknya bekerja di Bank Rakyat.
   (C) Mary dan adiknya bekerja di bank rakyat.
   (D) Mary dan Adiknya bekerja di Bank Rakyat.

10.(A) tolong, tolong, jerit budak itu.
     (B) "tolong, tolong,"jerit budak itu.
     (C) "Tolong, tolong,"jerit budak itu.
     (D) "Tolong! Tolong!"jerit budak itu.