Make your own free website on Tripod.com

tblat2.gif (10775 bytes)

1.(A)"Adakah ini pen saya."tanyanya.
   (B)"Adakah ini pen saya,"tanyanya.
   (C)"Adakah ini pen saya?"tanyanya.
   (D)"Adakah ini pen saya!"tanyanya.

2.(A)Balai Polis itu terletak di Nombor Jalan Sentosa.
   (B)Balai Polis itu terletak di nombor Jalan Sentosa.
   (C)Balai Polis itu terletak di Nombor Jalan Sentosa
   (D)Balai polis itu terletak di Nombor Jalan Sentosa.

3.(A)"Amboi, cantiknya gambar ini!"
   (B)Amboi! cantiknya gambar ini.
   (C)Amboi! cantiknya gambar ini!
   (D)Amboi, cantiknya gambar ini?

4.(A)Malik bertanya kepada Halim, "Bilakah kamu akan pergi ke Melaka?"
   (B)Malik bertanya kepada Halim "Bilakah kamu akan pergi ke Melaka?"
   (C)Malik bertanya kepada Halim: "Bilakah kamu akan pergi ke Melaka?"
   (D)Malik bertanya kepada Halim, "bilakah kamu akan pergi ke Melaka?"

5.(A)si puteh ialah kucing kesayangan aini.
   (B)Si puteh ialah kucing kesayangan Aini.
   (C)Si puteh ialah kucing kesayangan aini.
   (D)Si Puteh ialah kucing kesayangan Aini.

6.(A)Muthu dan samy akan menduduki peperiksaan PMR.
   (B)Muthu dan Samy akan menduduki peperiksaan PMR.
   (C)Muthu dan Samy akan menduduki Peperiksaan PMR.
   (D)muthu dan Samy akan menduduki Peperiksaan PMR.

7.(A)Marina, anak perempuan Pak Busu ialah gadis yang baik hati dan bersopan-santun.
   (B)Marina anak perempuan,  Pak Busu ialah gadis yang baik hati dan bersopan santun.
   (C)Marina, anak perempuan Pak Busu, ialah gadis yang baik hati dan bersopan-santun.
   (D)Marina anak perempuan Pak Busu ialah gadis yang baik hati, dan bersopan-santun.

8.(A)Hari hampir senja, ayah masih juga belum pulang?
   (B)Hari hampir senja. Ayah masih juga belum pulang.
   (C)Hari hampir senja, ayah masih juga belum pulang.
   (D)Hari hampir senja; ayah masih juga belum pulang.

9.(A)komtar ialah bangunan yang tertinggi di malaysia.
   (B)Komtar,  ialah bangunan yang tertinggi di Malaysia.
   (C)Komtar ialah bangunan yang tertinggi di Malaysia.
   (D)Komtar- ialah bangunan yang tertinggi di Malaysia.

10.(A)Penjahat itu sudah dihukum, bukan.
     (B)Penjahat itu sudah dihukum, bukan?
     (C)Penjahat itu sudah dihukum bukan.
     (D)Penjahat itu sudah dihukum bukan?

tbjb2.gif (4613 bytes)