Make your own free website on Tripod.com

tblat4.gif (10973 bytes)

1.(A)Mak, mak, abang nak pukul saya.
   (B)Mak, mak, abang nak pukul saya!
   (C)Mak! mak! Abang nak pukul saya!
   (D)Mak, mak! Abang nak pukul saya!

2.(A)"Sani datanglah ke rumah saya jemput Hooi Peng."
   (B)"Sani, datanglah ke rumah saya, jemput Hooi Peng."
   (C)"Sani, datanglah ke rumah saya." jemput Hooi Peng.
   (D)"Sani, datanglah ke rumah saya," jemput Hooi Peng.

3.(A)"Mari mari sini. Puan Goh memanggil saya."
   (B)"Mari, mari sini, Puan Goh memanggil saya."
   (C)"Mari, mari sini," Puan Goh memanggil saya."
   (D)"mari, mari sini,"Puan Goh memanggil saya.."

4.(A)Wah, tingginya rumah pangsa ini,"kata Leman kehairanan."
   (B)Wah, tingginya rumah pangsa ini!" Kata Leman kehairanan."
   (C)"Wah, tingginya rumah pangsa ini!"kata Leman kehairanan.
   (D)"Wah, tingginya rumah pangsa ini!"kata Leman kehairanan."

5.(A)"Pukul berapakah bas itu akan datang?" tanya Osman kepada Chong Beng.
   (B)"Pukul berapakah bas itu akan datang!" tanya Osman kepada Chong Beng.
   (C)"Pukul berapakah bas itu akan datang, tanya Osman kepada Chong Beng?"
   (D)"Pakul berapakah bas itu akan datang? Tanya Osman" kepada Chong Beng.

6.(A)Ayah ibu, dan adik saya baru sahaja pulang ke kampung. 
   (B)Ayah, ibu dan adik saya baru sahaja pulang ke kampung.  
   (C)Ayah. Ibu dan adik saya baru sahaja pulang ke kampung.  
   (D)"Ayah, ibu dan adik saya baru sahaja pulang ke kampung."

7.(A)"Berapakah harga buku ini,"tanya Chiew Har.  
   (B)"Berapakah, harga buku ini? tanya Chiew Har."  
   (C)Berapakah harga buku ini, tanya Chiew Har.  
   (D)"Berapakah harga buku ini?"tanya Chiew Har.  

8.(A)Kumar, tolong ambilkan, kasut itu.
   (B)Kumar tolong ambilkan, kasut itu.
   (C)Kumar, tolong ambilkan kasut itu?
   (D)Kumar tolong ambilkan kasut itu.

9.(A)Makcik limah hendak pergi ke mana.
   (B)"Makcik Limah hendak pergi ke mana."
   (C)Makcik Limah hendak pergi ke mana?
   (D)Makcik Limah, hendak pergi ke mana?

10.(A)Wah!Panjangnya rambut budak itu!
     (B)Wah. Panjangnya rambut budak itu!
     (C)Wah, panjangnya rambut budak itu!
     (D)Wah! Panjangnya rambut budak itu.

tbjb2.gif (4613 bytes)