Kata Depan

di menunjukkan tempat 1.Burung terbang di langit.
2.Sukan itu diadakan
di padang sekolah ini.
ke menunjukkan
tempat/arah
1.Kami akan ke Melaka.
2.Dia menoleh
ke kiri dan kanan.
dari menunjukkan waktu 1.Sukan itu diadakan dari jam 8.00 pada       
   hingga 11.00 pagi.
2.Jalan itu ditutup
dari bulan Mac hingga bulan
   Mei.
menunjukkan arah 1.Dai mengeluarkan buku dari laci.
2.Cikgu Mansor berasal
dari Pahang.
untuk/
bagi
menyatakan
digunakan untuk
sesuatu
1.Buku cerita ini untuk abang.
2.Ubat ini tidak sesuai
bagi kanan-kanan.
daripada menyatakan punca 1.Buah tangan ini daripada nenek.
2.Negara kita terdiri
daripada pelbagai kuam.

DISEDIAKAN OLEH ANG BOON LIANG

LATIHAN 1      LATIHAN 2      LATIHAN3      LATIHAN 4      LATIHAN 5

กก