KATA GANDA

      Latihan 5

      mudah-mudah    lurus-lurus     ketat-ketat    handal-handal     jinak-jinak

      halus-halus   tanah-tanih    tanam-tanaman   rempah-ratus  semak-samun     

  1. Hanya dua atau tiga batang jalan yang bengkang-bengkok, yang lain ___________.
  2. Pemainan bola tampar itu ___________ belaka kerana mereka sentiasa berlatih dengan bersungguh-sungguh.
  3. Bajunya tidak boleh dipakai lagi kerana ___________ belaka.
  4. Tiada orang yang gagal kali ini kerana soalan peperiksaan ___________ belaka.
  5. Kucing peliharaan jiran saya ___________ betul.
  6. Pasir di tepi pantai itu ___________.
  7. ___________ digunakan untuk menyedapkan masakan.
  8. Ular itu telah menjalar ke dalam ___________.
  9. ___________ yang terdapat di kawasan itu sesuai untuk ditanam pokok-pokok bunga.
  10. ___________ di kebun bunga itu dijadi dengan baik.  

bar57.gif (10214 bytes)

     backtks.gif (4481 bytes)                jtks.gif (4211 bytes)