KATA  PENGHUBUNG 连 接 词

1. Apabila  当

Ayat  contoh:

  例 句

a. Semua  murid  berdiri  tegak  apabila   bendera  Malaysia  dinaikkan.

当 国 旗 被 升 起 时, 全 体 学 生 立 正

b. Apabila  hujan  reda,perlawanan  itu   pundisambung  semula.

当 雨 停 后, 比 赛 继 续 进 行


2. Atau  或 者, 或

Ayat  contoh:

例 句

a. Kamu  suka  minum  teh  atau   kopi?

你 喜 欢 喝 茶 或  咖 啡?

b. Gadis  itu  kehilangan  rantai  atau  cincin?

那 少  女 遗 失 了 金 链 或 戒 指?

 


3. Dan 和

Ayat  contoh:

例 句

a. Ali  dan  Muthu  bermain  badminton  di   situ.

阿 里 和  木 都 在 那 里 玩 羽 毛 球

b. Saya  membasuh  muka  dan  menggosok  gigi.

我  洗 脸 和 刷 牙

 


4. Jikalau/jika/kalau  如 果

Ayat  contoh:

例 句

a. Jikalau  kamu  belajar   dengan  bersungguh-sungguh  tentu  kamu  akan  berjaya.

如 果 你 努 力 学 习, 你 一 定 能 成 功

b. Jikalau  kamu  gagal,cubalah  lagi.

  如 果 你 失 败 了, 可 以 再 尝 试

 


5.Kecuali/melainkan 除 了/ 除 外

Ayat  contoh:

例 句

a. Seng  Chong  suka  makan  semua   jenis  buah-buahan  teempatan  kecuali   langsat.

成 昌 喜 欢 吃 本 地 水 果, 但 冷 刹  出  除 外

b. Semua  orang  hendak  pergi  kecuali   Ahmad.

除 了 阿 里, 所 有 的 人 都 要 去

 


6.Lalu 接 着

Ayat  contoh:

例 句

a. Dia  mengambil  galah  lalu  menjolok   buah  mangga  itu.

他 拿 起 竹 竿, 接 着 便 采 摘 那 芒 果

b. Dia  masuk  ke  dalam  bilik  itu lalu  memasang  lampu.

他 进 入 房 间, 接 着 便 开 灯

 


7.Sebab/kerana 因 为

Ayat  contoh:

例 句

a. Adik  saya  menangis  sebab  perutnya  lapar.

我 的 弟 弟( 妹 妹) 哭, 因 为 他( 她) 肚 子 饿

b. Anjing  itu  mati  sebab   dilanggar  lori.

那  只 狗 死 了, 因 为 它 被 罗 里 撞 倒

 


8.Sebelum ... 之 前

Ayat  contoh:

例 句

a. Kerja  kamu  mestilah  siap   sebelum  pukul  5.00  petang.

你 必 须 在 下 午5.00 时 之 前 把 工 作 完 成

b. Sebelum  menjawab,dia  menjawad   soalan-soalan  dengan  teliti.

在 做 答 之 前, 他 先 仔 细 地 阅 读 题 目


9.Tetapi 但 是

Ayat  contoh:

例 句

a. Pokok  mangga  itu  sudah   besar  tetapi  masih  belum  berbuah.

那 棵 芒 果 树 已 经 长 大, 但 是 还 未 结 果

b. Dia  ingin  membeli  sebuah   rumah  tetapi  tidak  mampu.

他 想 买 一 间 屋 子, 但 是 没 有 这 样 的 能 力


10.Sambil 一 面... 一 面...

Ayat  contoh:

例 句

a. Abang  mendengar  muzik  sambil   menulis  surat.

哥 哥 一 面 听 音 乐, 一 面 写 信

b. Sambil  berbual-bual,mereka  bergurau   senda.

他 们 一 面 谈 天, 一 面 开 玩 笑


11.Supaya/agar 以 便, 使 到

Ayat  contoh:

例 句

a. Bacalah  dengan  kuat  supaya   dapat  didengar  oleh  semua  murid.

请 大 声 地 读, 以 便 全 体 学 生 都 听 得 到

b. Dia  membubuh  baja  agar   pokok  itu  cepat  membesar.

他 施 放 肥 料, 以 便 那 棵 树 更 快 长 大


12.Setelah/selepas... 之 后

Ayat  contoh:

例 句

a. Selepas  membuat  eksperimen,perbincangan  pun  diadakan.

做 完 试 验 后, 便 进 行 讨 论

b. Dia  berasa  letih  selepas  sibuk  bekerja  sepanjang   hari.

他 忙 着 做 了 一 整 天 的 工 作 后


13.Sungguhpun/walaupun 虽 然

Ayat  contoh:

例 句

a. Sungguhpun  cuaca  kurang  baik,pertandingan  itu  tidak   ditangguhkan.

虽 然 天 气 不 很 好, 那 项 比 赛 并 不 会 延 期 举 行

b. Dia  tidak  berputus  asa  walaupun  dia  sudah   gagal.

虽 然 他 已 经 失 败, 但 是 并 不 感 到 灰 心


 

14.Sejak/semenjak 自 从

Ayat  contoh:

例 句

a. Sejak  bangunan  yang  baru  didirikan,murid  di   sekolah  itu  bertambah  ramai.

自 从 新 校 舍 建 好 以 后, 那 间 学 校 的 学 生 就 增 加 了

b. Semenjak  diberi  nasihat,sikapnya  telah  berubah.

自 从 被 劝 告 后, 他 的 态 度 已 经 改 变


15.Serta 和

Ayat  contoh:

例 句

a. Mereka  minum  teh  serta  makan  nasi  lamak.

他 们 喝 茶 和 吃 椰 浆 饭

b. Orang  itu  tamak  serta  kedekut.

那 个 人 既 贪 心 又 吝 啬


16.Hingga/sehingga 到, 一 直 到

Ayat  contoh:

例 句

a. Dia  memaluular  itu  hingga  mati.

他 把 那 条 蛇 打 到 死 为 止

b. Kami  akan  menunggu  di  sini  sehingga  dia   datang.

我 们 将 在 这 里等 到 他 来 为 止


17.Sementara 当... 的 时 候

Ayat  contoh:

例 句

a. Mereka  berbual-bual  di  situ  sementara  menunggu   hujan  reda.

当 等 待 雨 停 歇 后 时, 他 们 在 那 儿 谈 天

b. Kami  menyajikan  makanan  di  atas  meja  sementara   menunggutetamu  datang.

当 我 们 在 等 候 宾 客 们 光 临 时   


18.Manakala而...

Ayat  contoh:

例句

a. Dia  rajin  manakala  adiknya  malas.

他 勤 力 ,而 他 的 弟 弟 却 懒 惰

b. Gajah  hidup  di  darat  manakala  ikan  hidup   di  dalam  air.

大 象 在 陆 地 上 生 活 ,而 鱼 却 在 水 中 生 活


19.Tentang有关

Ayat  contoh:

例句

a. Mereka  sedang  berbincang  tentang  hal  yang  amat   penting.

他 们 正 在 讨 论 (有关) 很 重 要 的 事

b. Beliau  akan  bercakap  tentang  kemajuan  sekolah   ini.

他 将 会 谈 及 有 关 本 校 发 展 的 事


20.Yang

Ayat  contoh:

例句

a. Pemuda  yang  berjaja  buah-buahan  itu  sangat   rajin.

那 个 买 水 果 的 年 轻 人 非 常 勤 劳

b. Dia  mendapat  hadiah  yang  istimewa.

他 得 到 一 份 特 别 的 礼 物


21.Lagi又...又

Ayat  contoh:

例句

a. Murid  itu  bijak  lagi  rajin.

那 个 学 生 又 聪 明 又 勤 劳

b. Istana  itu  besar  lagi  cantik.

那 个 皇 宫 又  宏 伟 又 漂 亮


22.Selain除了

Ayat  contoh:

例句

a. Selain  menternak  ayam,Puan  Wong  jiga  menanam   sayur-sayuran.

除 了 养 鸡 , 黄 太 太 还 种  了许 多 菜

b. Selain  menjemput  saudara  mara, dia  juga  menjemput   semua  kawannya.

除 了 亲 戚 , 他 还 把 所 有 朋友 都 请 来 了


23.Maka

Ayat  contoh:

例句

a. Disebabkan  kesombongannya ,maka  dia  dibenci  orang.

他 太 骄 傲 , 因 此 大 家 都 不 喜 欢 他

b. Dengan  keberanian  pemuda  itu  maka  budak  yang   hampir  mati  lemas  itu  diselamatkan.

还 好 那 个 青 年 人 奋 不 顾 身 去 就 人


24.Malah/malahan反而;甚至;还

Ayat  contoh:

例句

a. Selepas  makan  ubat,pesakit  itu  tidak  sembuh,malah   keadaannya  bertambah  tenat.

吃 过 药 后 , 那 个 病 人 不但 没 复 原 , 病 情 反 而 更 严 重

b. Dia  bukan  sahaja  bijak,malahan  rajin  pula.

他 不 只 聪 明 , 还 很 用 功 呢!


25.Sedangkan

Ayat  contoh:

例句

a. Bagaimana  pencuri  memasuki  rumah,sedangkan  pintu   rumahnya  dikunci.

门 窗 都 关 得 好 好 的 , 那 个 小 偷 怎 么 进 屋 子 里 去 的 ?

b. Wai  Kong  tidak  mahu  makan  ubat,sedangkan  dia   belum  sembuh  lagi.

伟 光 病 还 没 好, 却 不 肯 吃 药


26.Bahawa

Ayat  contoh:

例句

a. Budak  itu  menyatakan  bahawa  krluarganya  miskin.

那 个 孩 子 说 他 家 很 穷

b. Kami  mengetahui  bahawa  dia  berbohong.

我 们 都 知 道 他 在 撒 谎


27.Bahkan何况;别说

Ayat  contoh:

例句

a. Bukan  kami  sahaja ,bahkan  murid  yang  terbijak   pun  tidak  dapat  menjawab  soalan  itu.

连 最 聪 明 的 学 生 也 答 不 出 那 个 问 题 , 何 况 是 我 们 呢 !

b. Datuk  saya  bukan  sahaja  tidak  tahu   menulis,bahkan  tidak  tahu  membaca.

我 公 公 连 字 也 看 不 懂 , 何 况 写 字 呢 !


28.Selagi

Ayat  contoh:

例句

a. Kanak-kanak  itu  dibenarkan  masuk  sekolah  rendah,selagi   umurnya  belum  cukup  enam  tahun.

不 足 六 岁 , 那 些 孩 子 就 不 能 念 小 学

b. Talian  telefon  di  rumahnya  tidak  akan  disambung   semula  selagi  bil  telefonnya  belum  dibayar.

不 还 电 话 费 , 家 里 的 电 话 线 就 驳 不 回 来


29Asalkan只要......就

Ayat  contoh:

例句

a. Kanak-kanak  boleh  masuk  ke  kawasan  itu  asalkan   diringi  oleh  orang  dewasa.

只 要 有 1 人 带 着 ( 他们 ) ,  小 孩 子 都 能进 入 这 个 地 方

b. Kamu  boleh  meminjan  buku  itu  asalkan  tidak   mengotorkannya.

只 要 不 把 书 弄 脏 , 这 些 书 谁 都 可 以 借 出 去


30.Padahal/walhal

Ayat  contoh:

例句

a. Mengapa  dia  hendak  membeli  pakaian  yang   mahal-mahal  walhal  dia  bukan  orang  kaya.

他又不是有钱人,为什么他要买那么昂贵的衣服

b. Kami  ingat  dia  lembap  walhal  dia  murid   yang  amat  bijak.

我们都以为他很迟钝,其实他很聪明

 


lat1ywc.gif (5361 bytes)lat2ywc.gif (5499 bytes)lat3ywc.gif (5458 bytes)lat4ywc.gif (5507 bytes)

lat5ywc.gif (5449 bytes)

homeywc.gif (3501 bytes)

Disediakan oleh: Yer Woan Ching dan Guee See Huei