Latihan 3

1.Jamilah menjawab soalan yang diajukan kepadanya tanpa  _________ .

A bergagap -gagap         B digagapkan           C tergagap-gagap          D menggagap-gagap

2.Saya _________ salinan sijil-sijil serta surat-surat penting tentang diri saya dalam surat ini .

A kepilkan                 B dikepilkan                C terkepil                D mengepilkan

3.Perompak itu terpaksa _________ penjaga itu sebelum dia merompak .

A terbunuh                 B dibunuh                     C membunuh             D bunuhkan

4.Pemuda yang _________ dalam mengedar dadah itu telah dibawa ke muka mahkamah .

A melibatkan                  B terlibat                   C dilibatkan              D terlibatkan

5.Di belakang rumah saya ada se __________ serai .

A rumpun                       B sisir                        C timbun                    D tangkai

6.Beberapa _______ cendawan telah tumbuh di atas kayu itu .

A kuntum                      B tangkai                   C buah                       D kaki

7.Kakak menerima tawaran kerja kerani itu sebagai ________ untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik .

A batu api                     B batu loncatan             C ayam tambatan               D serkap jarang

8.Kedatangan Menteri Kebajikan ke kampung itu disambut oleh penduduk-penduduk kampung itu dengan ________ .

A ringan tangan            B panjang tangan                C tangan terbuka          D tangan kanan

9.Orang tua itu ________ bila mendengar anaknya mencuri basikal orang itu .

A makan angin               B atas angin              C naik angin                 D ambil angin

10.Air tak dapat mengalir _________ longkang tersumbat .

A sebab                       B tetapi                    C agar                         D untuk

11.Separuh_________ murid-murid itu telah melawat ke Angkasapuri .

A dari                      B pada                     C daripada                  D oleh

12.__________ dia berpindah ke bandar , sepucuk surat pun belum dikirimkannya .

A Sungguhpun                 B Oleh kerana          C Jikalau               D Semenjak

13.Polis mengejar perompak itu _________ berjaya menangkapnya .

A lalu                        B untuk                  C dan                  D jika

14.Azmi ________ kerana dia gagal dalam peperiksaan UPSRnya .

A hampa                   B ikhtiar                  C insaf                D seram

15.Mereka ditangkap kerana masuk negeri ini secara _________ .

A hempas                B gelap                      C haram             D intai

16.Sebuah kapal telah ________ di Laut Cina Selatan di dalam ribut yang kencang .

A babas                   B gugup                    C kabus                  D karam

17.Ahmad cukup _________ berbahasa Jepun .

A lancar                   B licin                        C pantas                 D kuat

18.Pelanggan-pelanggan yang ramai pada petang itu lari ________ apabila terdengar satu das tembakan senapang .

A berpusing-pusing            B sekonyong-konyong         C berduyun-duyun      D lintang-pukang

19.Kerja yang dibuat beransur-ansur , _________ akan siap juga .

A lambat-laun                    B terburu-buru                    C bila-bila             D seolah-olah

20.Kakaknya adalah seorang yang _________ daripada segi pertuturannya .

A letih-lesu                         B jimat-cermat                 C lemah-lembut             D kurus-kering

bkacy.gif (2163 bytes)

กก