Make your own free website on Tripod.com

Penjodoh Bilangan

JAWAPAN LATIHAN 1

1. Ada se _________ itik sedang mencari makan di paya itu .

   A  gerombolan                     C   kawan

   B  pasukan                          D   kelompok

2. Se________ kasuk Tan telah dicuri oleh penagih dadah .

  A  butir                                 C   biji

  B  buah                                 D   pasang

3. Ayah membeli se________ pisau di pasar raya itu .

  A  bilah                                C   ketul

  B  pucuk                              D   laras

4. Ibu Mei Ling menyuruh anaknya menberikan se________ tikar kepada ayahnya yang duduk di       halaman rumah .

A  papan                              C   golong

B  gelung                              D   gulung

5. Yap membeli se________ anting-anting .

A  pasang                            C   butir

B  biji                                  D   ketul

6. Daripada se_______ benanglah , lama-lama menjadi se_______ kain .

A  urat , bidang                   C   lembar , helai

B  helai , gulung                   D   buku , keping

7. Emak Ali membeli se______ kain batik .

A  kodi                               C   keping

B  bungkus                          D   papan

8. Ayah Tai Kwang mempunyai beberapa _______ kereta .

A  biji                                 C   longgok

B  buah                               D   pasang

9. Beberapa _______ buah jambu telah dimakan olah tupai .

A  butir                               C   ketul

B  biji                                 D   gugus

10. Se______ pelajar nakal telah menconteng bilik darjah .

A  kumpulan                       C   gerombolan

B  pasukan                         D   pasangan 

homeypf.gif (3496 bytes)