ab2.gif (5145 bytes)

Bentuk Awalan ber-

1.Bentuk ber- sekeluarga dengan awalan be- dan bel-.

2.Awalan ber- dapat berubah menjadi be-, atau bel, atau tetap ber- seperti yang berikut.

Awalan

Keterangan

Contoh
be- Apabila bertemu dengan kata-kata yang bermula dengan huruf r atau suku kata pertamanya berakhir dengan er be.rasa, be.roda
be.rumah, be.kerja
dan be.serta
bel- Apabila bertemu dengan kata-kata ajar dan unjur bel.ajar, bel.unjur
ber- Apabila bertemu dengan kata-kata yang lain daripada yang tersebut di atas ber.ayah,ber.bentuk,
ber.gaduh, ber.kepak,
dan
ber.tenaga

Makna Awalan ber-

Awalan ber- mempunyai beberapa makna, iaitu:
(a) mempunyai....
     berayah = mempunyai ayah
     beribu   = mempunyai ibu

(b) memakai....
     berbaju = memakai baju
     berkasut = memakai kasut

(c) menaiki atau menunggang....
     berkereta = menaiki kereta
     berbasikal = menunggang basikal

(d) menggunakan....
     berpayung = menggunakan payung
     bertungkat = menggunakan tongkat

(e) mengeluarkan atau menghasilkan....
     berbunga = mengeluarkan bunga
     bertelur = menghasilkan telur

(f) mengusahakan....
    bersawah = mengusahakan sawah
    berkedai = mengusahakan kedai

(g) mengucapkan....
     berdoa = mengucapkan doa
     berjanji = mengucapkan janji

(h) menunjukkan sikap....
     berkasar = menunjukkan sikap kasar
     berlembut = menunjukkan sikap lembut

(i) dalam keadaan....
    bergembira = dalam keadaan gembira
    berduka = dalam keadaan duka

(j) melakukan perbuatan pada diri sendiri....
    bercukur = mencukur diri sendiri
    bersembunyi = menyembunyikan diri sendiri

(k) ada sesuatunya
     berbahaya = ada bahayanya
     berduri = ada durinya

(l) berlaku atau bekerja sebagai....
    berdukun = berlaku sebagai dukun
    berguru = bekerja sebagai guru

 

Disediakan oleh :
KEE HUI PENG      

ablat1.gif (6067 bytes)ablat2.gif (7875 bytes)ablat3.gif (7675 bytes)ablat4.gif (7068 bytes)ablat5.gif (7982 bytes)