Sorry, your browser doesn't support Java.

tatabahasaani.gif (52027 bytes)

bm1.gif (17187 bytes)

Latihan-latihan ini disediakan oleh 30 orang pelajar yang baru belajar html. Diharapkan dengan adanya latihan ini dapat membantu guru-guru dalam mempertingkatkan lagi pemahaman Bahasa Malaysia di sekolah-sekolah rendah

Simpulan  Bahasa Kata Hubung
Bahasa Kiasan Penjodoh Bilangan
Kata Ganti Kata Ganda
Kata Depan 1 Kata Depan 2
Tanda Baca Kata Kerja
Kata Adjektif Kata Seruan
Imbuhan ter Imbuhan ber
Imbuhan ke ...an Imbuhan pen-
Imbuhan me-

Latihan Tatabahasa

Selamat Maju Jaya

Please sign our guestbook

 

 

Kamu adalah tetamu yang ke-

Sorry, your browser doesn't support Java.


Guru Pembimbing : Cik Tey Pui Yan dan Encik Soo Yuan Hun

ANIMGOLF.gif (20962 bytes)

chimang3.jpg (13775 bytes)               cikgusoopic2.gif (5410 bytes)                kukupxia1.jpg (42362 bytes)

ANIMGOLF.gif (20962 bytes)